company logo

Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min, repeteres per påbegynte 15 min
10
Sykebesøk på dagtid/kveld
223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud
58
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist
69
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
57

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
64
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
97
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
138
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
189
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
168/273
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
750
Søknad om TT-kort eller handicapbevis
350
Reisemedisinsk rådgivning inkludert setting av vaksine
550
Setting av vaksine utenom konsultasjon
300
Revaksinasjon
150
Enkel legeattest (fravær etc)
200
Legeerklæring ved fritidsdykking
1800
Sjømannsundersøkelse
2300
Petroleumsundersøkelse
2300
Kombinert sjømmanns- og petroleumsundersøkelse
3300