company logo


Legekontoret

Regelverk for sykmelding

Fra 1.7.2023 har NAV strammet inn regelverket for sykmelding. Dette regelverket må både lege og pasient forholde seg til ved sykdom. Hovedregelen for sykmelding er fysisk oppmøte. Bare i noen tilfeller kan man gjøre unntak. Det gjelder bare hvis alle disse vilkårene er oppfylt:

  • Legen har møtt deg før. Hvis din fastlege ikke er til stede, kan ikke en annen lege som ikke har møtt deg før sykmelde deg uten oppmøte.
  • Diagnosen er kjent. Dvs. at akutt og nyoppstått sykdom vanligvis ikke kvalifiserer. Ved stor smittefare eller om det er åpenbart at en luftveisinfeksjon eller oppkast-/diarésykdom kommer til å gå over i løpet av få dager, kan legen sykmelde deg uten å møte deg. 
  • Det må være mulig å vurdere sykdommen uten å møte deg. Her må helsesekretæren eller legen gjøre en faglig avveining. 

Forlengelse av sykmelding vil noen ganger være praktisk og faglig forsvarlig å gjennomføre som e-konsultasjon (Helsenorge.no eller telefon). Da vil legen i tilfelle avtale dette med deg ved første gangs sykmelding for det aktuelle.

Hvis du befinner deg på ferie eller utenlandsreise, og ikke kriteriene ovenfor kan oppfylles, må du kontakte lege der du befinner deg. I utlandet må sykdom dokumenteres av lokal lege. Deretter tar du kontakt med NAV Utland. 

Hvis du har begynt ferien og blir 100% sykmeldt, kan du ha rett til å få utsatt ferien. Dette må du avtale med arbeidsgiveren din.