company logo


Legekontoret

Legeattest for skolefravær

Du kan nå få legeattest til skolen ved å sende inn en melding til kontoret på Helsenorge.no.

Legeattest uten legeundersøkelse kan utstedes for 1-3 dager. Denne koster 200 kr. Hvis du trenger en legeerklæring på mer en 3 dager er du nødt til å komme på time hos en lege. Ta kontakt over telefonen for å bestille en time.